Voor -en Naschoolse opvang

Voor en na schooltijd wordt er opvang in de school georganiseerd door
het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang ‘t Strooppotje.

Deze opvang gaat IN de school zelf door!!!

• ‘s Morgens vanaf 7.00u tot 8.25u
• ‘s Avonds uiterlijk tot 18.30u
Een gemotiveerd team staat in voor de opvang en begeleiding van uw kinderen.
Coördinator: Lieve Martens – 012/67.37.00
Vooraf inschrijven is verplicht!

Zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1999
Voor-en naschools:
€ 0.80 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag:
€ 0.80 per begonnen halfuur
Schoolvrije- en vakantiedagen:
> 6u: € 11,20
tussen 3u en 6u: € 5,60
< 3u: € 3,50

Er is een vermindering van 25% op de totale ouderbijdragen wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gebruik maken van de opvang.

Voor gezinnen met een te grote financiële draaglast kan een sociaal tarief (50% of gratis) gehanteerd worden. Het organiserend bestuur bepaalt zelf, na een individueel onderzoek, wie recht heeft op deze vermindering